Skip Navigation Links

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu XH

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu XH

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu XH

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu XH

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

THÔNG BÁO MỚI  
» Danh sách lớp KNM04
» Kế hoạch tổ chức khóa học kỹ năng phỏng vấn xin việc
» Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà nẵng tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng ngày 20/10
» Lịch công tác từ ngày 20/10 đến hết ngày 26/10/2014
» Kết quả rèn luyện năm học 2013-2014
Tuyển sinh
Tin tức - Sự kiện
Học sinh-Sinh viên
Thông tin thông báo