Skip Navigation Links

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu XH

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu XH

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu XH

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu XH

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

THÔNG BÁO MỚI  
» THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (ĐỢT 2) HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014
» Quyết định v/v cấp học bổng học tập cho HS-SV học kỳ II năm học 2013-2014
» THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH THEO NHU CẦU XÃ HỘI
» Lễ trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp năm 2014.
» Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học cho khối cán bộ, giảng viên, công nhân viên và Trao tiền ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Trường sa, Hoàng sa”.
Tuyển sinh
Tin tức - Sự kiện
Học sinh-Sinh viên
Thông tin thông báo