Skip Navigation Links

Kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản HCM

Kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản HCM

Kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản HCM

Kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản HCM

Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Nẵng

Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Nẵng

Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Nẵng

THÔNG BÁO MỚI  
» Lịch công tác từ ngày 20/04/2015 đến hết ngày 25/04/2015 1
» Lễ ký biên bản ghi nhớ về đào tạo liên thông chính quy bậc đại học
» Trường Cao đẳng Kinh tế-Kế hoạch: Đào tạo liên thông chính quy bậc Đại học
» Kết quả thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh B ngày 11-4-15
» Lịch công tác từ ngày 13/04/2015 đến hết ngày 20/04/2015
TUYỂN SINH
Lễ ký biên bản ghi nhớ về đào tạo liên thông chính quy bậc đại học

    Ngày 12 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường C – Trường cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký biên bản ghi nhớ về đào tạo liên thông chính quy bậc đại học giữa 3 trường: Trường cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, trường ĐH Kinh tế và ĐH Ngoại ngữ (thuộc Đại học Đà Nẵng), với sự  tham dự của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị phòng/khoa của ba trường và toàn thể cán bộ CNVC

Trường Cao đẳng Kinh tế-Kế hoạch: Đào tạo liên thông chính quy bậc Đại học
Danh sách các Trường Đại học, Cao đẳng đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá
CV số 731 QĐ/BGDDT giao cho Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch đào tạo ngành Quản trị khách sạn hệ cao đẳng chính qui
Chiêu sinh Lớp "Cập nhật chế độ kế toán doanh nghiệp mới theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC".
TIN TỨC - SỰ KIỆN
HỌC SINH - SINH VIÊN
THÔNG TIN - THÔNG BÁO