Skip Navigation Links

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu XH

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu XH

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu XH

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu XH

Lễ ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo nhân lực ngành du lịch theo nhu cầu XH

THÔNG BÁO MỚI  
» THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV 2 NĂM 2014
» Danh sách trúng tuyển nguyện vọng I năm 2014 vào trường và hướng dẫn thủ tục nhập học.
» Chương trình tổng thể lễ ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện
» Kết luận hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban đầu năm học
» V/v hướng dẫn thực tập đ/v sinh viên ngành TC-NH và kế toán
Tuyển sinh
Tin tức - Sự kiện
Học sinh-Sinh viên
Thông tin thông báo